Uw mening is belangrijk! De Grote VIHIJ Enquête...

28 maart 2023

In de laatste algemene ledenvergadering hebben wij aangekondigd dat er een enquête zal worden gehouden om te peilen hoe u als lid denkt over de VIHIJ en wat er eventueel wel en niet verandert dient te worden. Met andere woorden: wij leggen als bestuur ons oor bij u als lid te luisteren om de VIHIJ, daar waar nodig, aan te passen.

Medio mei mailen we u persoonlijk met een link naar de vragenlijst. 

De komende periode zullen wij u telefonisch benaderen om te vragen of alles duidelijk is en om de enquête met u door te nemen.
Wij hebben voor deze aanpak gekozen, omdat wij geloven dat de respons op deze manier het grootst zal zijn (ons streven is 100%).

Vragenlijst

De vragen in lijst zijn voor het merendeel open vragen zodat u zich kunt voorbereiden om het gesprek en uw eigen mening en wensen kwijt kunt. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en hopen dat er even tijd vrij gemaakt kan worden om ons te woord staan als wij jullie bellen voor deze enquête.

 

 

Meer foto's

schermafdruk-2019-05-07-09.21.05.png