Bericht van de Gemeente: IJsselstein bereikbaar

28 maart 2023

IJsselstein moet goed bereikbaar zijn, of het nu met de auto, de bus of de fiets is. Automobilisten staan nu tijdens spitstijden soms al lange tijd vast om IJsselstein in en uit te komen. Snelle e-bikers moeten het (smalle) fietspad delen met slingerende scholieren. Iedereen wil snel, veilig en op tijd zijn bestemming bereiken. Hoe geven IJsselsteiners elkaar hiervoor de ruimte? Zeker ook gezien de wens van IJsselstein om nieuwe woningen te bouwen. Het mobiliteitsplan moet het antwoord geven. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 18 februari 2020 de eerste aanzet voor het mobiliteitsplan vastgesteld. Het college heeft vijf opdrachten geformuleerd om de verkeersproblematiek aan te pakken. Hiervoor gaan zij met de gemeenteraad en inwoners in gesprek om samen naar oplossingen te zoeken. Hiervoor worden in maart en april bijeenkomsten georganiseerd.

In april 2019 hebben de provincie Utrecht en de gemeente IJsselstein afspraken gemaakt over het goed bereikbaar houden van IJsselstein in de toekomst. IJsselstein wil graag 2.500 nieuwe huizen bouwen en bedrijventerreinen (her)ontwikkelen. Een enorme opgave, die grote gevolgen heeft voor het verkeer en daarmee de bereikbaarheid. In de spits zitten de rijkswegen en de provinciale wegen nu al overvol en meer asfalt lost het probleem niet op. De provincie heeft daarom als voorwaarde op de nieuwbouw wens gesteld dat de woningen en bedrijven goed en veilig bereikbaar moeten zijn, ook in de spits en dat de omgeving leefbaar blijft en duurzaam wordt ingericht.  

Bereikbaarheid

Om IJsselstein en de regio bereikbaar en leefbaar te houden, moeten we ervoor zorgen dat er in de spits geen auto’s bijkomen. De uitdaging is om te zorgen voor goede alternatieven. Bewoners en werknemers moeten verleid worden om vaker te kiezen voor het openbaar vervoer of de fiets. In het mobiliteitplan is daarom informatie opgehaald over welke locaties het meest verkeersonveilig zijn, tussen welke gemeenten het meest gereisd wordt, hoe de busverbindingen zijn en waar het meest gefietst wordt.

Nieuwe ontwikkeling

In het plan is ook gekeken naar nieuwe ontwikkelingen. De opkomst van de elektrische fiets die zorgt dat de fietser een dubbele afstand kan afleggen; De verwachte toenamen van verkeersdruk (ook zonder dat er nieuwe huizen bijkomen); En de demografische trend van de vergrijzing. Ouderen blijven langer op zichzelf wonen en de levensverwachting blijft stijgen. Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen op de toekomstige mobiliteit? Al deze informatie is op elkaar gelegd en daar zijn onderstaande vijf grootste uitdagingen uitgekomen:

Mobiliteitsgroei beheersen en bereikbaar blijven
Hoe voorkomen we dat extra huizen leiden tot extra verkeers- en parkeerdruk?

Verbeteren van de verkeersveiligheid
Iedereen kent wel een straat of kruising waar te hard wordt gereden of waar het onveilig voelt. Welk veiligheidsniveau willen we bereiken? Welke straten moeten als eerste verkeersveilig worden?

Negatieve omgevingseffecten van mobiliteit verminderen en voorkomen
Hoe verminderen we de overlast van geluid, uitstoot van CO2 en parkeerdruk?

Mobiliteit en toegankelijkheid voor iedereen
Hoe zorgen we er voor dat ook mensen zonder auto of fiets zelfstandig kunnen reizen? Ook als iemand door ziekte of een blessure tijdelijk wat minder mobiel is.

Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
Hoe zorgen we er voor dat het regenwater kan afvloeien? Er voldoende groen over blijft? En minder CO2 uitstoot is door een goede busverbinding of een aantrekkelijke en directe fietsroute?

Bijeenkomsten

Om samen met de gemeenteraadsleden, inwoners en ondernemers naar oplossingen voor deze uitdagingen te zoeken gaan we in gesprek door het organiseren van bijeenkomsten. Op 19 maart voor de gemeenteraad en op 23 april (19.30 – 21.30 uur op het stadhuis) voor inwoners en ondernemers. Met deze informatie wordt het definitieve mobiliteitsplan gemaakt. Dit wordt vervolgens op 2 juli aan de raad voorgelegd voor besluitvorming. 
Meer informatie en aanmelden voor de bewonersavond kan via info@ijsselstein.nl o.v.v. stadsgesprek mobiliteit.

schermafdruk-2020-03-02-16.49.33.png