Agenda ALV 2018 op 28 maart

07 oktober 2022

Op woensdag 28 maart 2018 vindt de Algemene Leden Vergadering plaats bij Crane Container aan de Energieweg 1 in IJsselstein.

Vanaf 17:30 uur is de ontvangst. Omstreeks 18:00 uur zal Marian van den IJssel de vergadering openen en rond 19:00 uur zullen we samen het programma afsluiten tijdens een diner.

Aanmelden

Agenda

-17.30 - 18.00 uur Ontvangst met welkom door VIHIJ en visuele presentatie van Dennis van Vliet van 
Crane Container,Energieweg 1 in IJsselstein
-18.00 - 19:00 uur Algemene Ledenvergadering
-19.00 - 20.00 uur Diner vanuit de pop-up container van Crane Container

Kandidaatstelling

Ron van Rijn en Marian van den IJssel zijn aftredend en niet herkiesbaar.

Door het aftreden van Ron van Rijn in de ALV zal in het bestuur een vacature voor de functie van penningmeester ontstaan. Het bestuur draagt Emmy Lammens voor. Wij willen haar benoemen als bestuurslid en penningmeester. 

Door het aftreden van Marian van den IJssel in de ALV zal in het bestuur ook een vacature voor de functie van voorzitter ontstaan. Er heeft helaas nog niemand gereageerd op deze functie. Wij zouden het fijn vinden als u een rol als voorzitter als lid van de VIHIJ in overweging wilt nemen en met ons in gesprek wilt gaan.

Ulrich en Anja zijn tijdens de ALV herkiesbaar. 

Kandidaat stellen? U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk 1 week voor de vergadering (21 maart 2018) door een bericht te sturen naar info@vihij.nl

Aanvullende documentatie

Agenda ALV 2018
Notulen ALV 2017
Rooster van aftreden

 

 

Meer foto's

2018-02-15-photo-00000182.jpg