Agenda ALV 2017 op 9 maart

07 oktober 2022

Aansluitend aan het bedrijfsbezoek aan het distributiecentrum van Kuehne + Nagel vindt de Algemene Leden Vergadering plaats bij Vineyard Food and Drinks aan de Atoomweg 63 in Utrecht.

Omstreeks 17:15 uur zal Marian van den IJssel de vergadering openen en rond 18:15 uur zullen we samen het programma afsluiten tijdens een diner.

Aanmelden

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Notulen ALV van 3 maart 2016
4. Notulen ALV van 17 maart 2016
5. Terugblik 2016 door de secretaris
6. Elevator pitch nieuwe leden in 2016
7. Jaarrekening 2016 en Begroting 2017
8. Samenstelling bestuur
9. Contacten met de gemeente en BPUW
10. Rondvraag
11. Sluiting

Kandidaatstelling

Marianne van der Meulen zal tijdens deze ALV aftreden als bestuurslid. Het bestuur draagt Marc Richèl voor als nieuw bestuurslid. Wil u zich als lid van de VIHIJ ook verkiesbaar stellen? Dan horen wij dit graag voor 1 maart aanstaande.

Aanvullende documentatie

Agenda ALV 2017
Notulen ALV 3 maart 2016
Notulen extra ALV 17 maart 2016
Rooster van aftreden bestuur VIHIJMeer foto's

140901161-1.jpg