14 juni 2022

Komende week voert het waterschap, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, werkzaamheden uit aan de rioolwaterpersleiding langs de Lage Dijk Noord.

Bijna twee jaar geleden is tijdens een gestuurde boring van een aannemer, deze persleiding beschadigd. Het waterschap heeft destijds de leiding gerepareerd om te voorkomen dat afvalwater in het milieu komt. Dit was een tijdelijke reparatie. Ondanks dat de toen uitgevoerde reparatie nog voldoet, blijft het risico aanwezig dat een nieuwe leidingbreuk ontstaat. Vandaar dat de HDSR nu preventief, de leiding grondig gaan repareren. Het voordeel van deze reparatie is dat ze deze werkzaamheden nu gepland en voorbereid kunnen uitvoeren.

De voorbereidende werkzaamheden vinden deze week plaats. Het werk wordt verder uitgevoerd in week 26.
Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Elise van Schalkwijk

Communicatieadviseur
Chef Kabinetszaken

Aanwezig: Maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen
T +31 686 18 84 | M 06 10247988
Bezoekadres: Overtoom 1 – 3401 BK IJsselstein  – T 14 030
www.ijsselstein.nlwww.werkenbijGIJS.nl

Persbericht Gemeente IJsselstein

Verlenging samenwerking U10 met EBU/ROM onderstreept belang voor ondernemers regio Utrecht

Lees hier het volledige persbericht:

Persbericht Gemeente IJsselstein

Vragen?

De gemeente is voor VIHIJ een belangrijke partner. Maar we kijken ook nadrukkelijk buiten de gemeentegrenzen als we zien dat daar voordelen zijn te behalen voor u als ondernemer. Op deze pagina delen we relevante gemeente-informatie en handige websites met u.

Werkgeversservicepunt Lekstroom

Gemeente IJsselstein stimuleert dat ondernemers mensen aannemen die een uitkering ontvangen en/of een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit doet de gemeente vanuit het Werkgeverssteunpunt Lekstroom (WGSP). WGSP is onderdeel van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en werkt samen met PAUW Bedrijven en UW Samenwerking.

Contact met WGSP
Telefoon: 030 – 702 2301
E-mail: ikzoekpersoneel@wgsp-lekstroom.nl

Handige links:
www.wgsp-lekstroom.nl
www.pauwbedrijven.nl

Meedoen aan aanbestedingen gemeente IJsselstein

Wilt u meedoen aan een aanbesteding van de gemeente? Dan is de ambtelijke fusie-organisatie UW Samenwerking van de gemeenten IJsselstein en Montfoort een belangrijke partij voor u. Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) in Vianen organiseert de inkoop van werk en diensten voor UW Samenwerking.

Handige link:
www.ibmn.eu

Economic Board Utrecht

Economic Board Utrecht stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden met als doel een groene, gezonde en slimme regio.

Handige link:
www.economicboardutrecht.nl

In contact komen met Gemeente IJsselstein

Bedrijfscontactfunctionaris
Mariette Lam
(afwezig op vrijdag)
Telefoon: 06-20324833
E-mail: m.v.Bruchem@ijsselstein.nl


Beleidsmedewerker Economische Zaken
Younice Jungerman
(afwezig op vrijdag)
Email: 
y.jungerman@ijsselstein.nl